top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i regulamin.
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników strony http://www.agencjacity.pl/ oraz należących do niej mediów społecznościowych.

Od 25 maja obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych w świetle powy􏰀szego jest firma: Agencja City Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 8 NIP 5252839615, zwaną dalej: „Administratorem danych”.

Definicje:
Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna

pod adresem internetowym: http://www.agencjacity.pl/ Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub mo􏰀liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Ustawa - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Jakie dane są zbierane od użytkowników?

1. Podczas odwiedzin stron internetowych firmy Agencja Cityl, w ramach standardowej procedury wynikającej z działania serwerów www, automatycznie zbierane są pewne dane dotyczące Państwa wizyty i parametrów połączenia (adres IP, informacje o u􏰀ywanej przeglądarce, adresy przeglądanych podstron i czas ich otwierania itp).

2. Za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego u􏰀ytkownicy proszeni są o podanie danych kontaktowych / teleadresowych. Skorzystanie z formularzy i tym samym podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz pozostawienie danych jest jednak konieczne, jeśli chcą Państwo skorzystać z mo􏰀liwości, które dany formularz oferuje.

     

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Cityl Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 8.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyceny/zlecenia usługi i nie będą udostępniane innym podmiotom,

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz za􏰀ądania ich usunięcia.

Ka􏰀dy u􏰀ytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres:manager@agencjacity.pl
U􏰀ytkownik ma tak􏰀e prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych– w tym celu powinien przesłać do Administratora danych zapytanie na piśmie pod adres:

Agencja City

ul. Inflancka 8

00-189 Warszawa

2. W jaki sposób są wykorzystywane dane?
Dane statystyczne zbierane przez firmę Agencja City za pośrednictwem stron internetowych służ􏰀ą do lepszego poznania wymagań i przyzwyczajeń klientów a dzięki temu dopasowania naszej oferty i strony internetowej do Państwa potrzeb. Dane kontaktowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji bie􏰀ących zleceń i procesów rekrutacyjnych. 􏰁żadne dane pozyskane przez firmę za pośrednictwem stron internetowych nie są przekazywanie innym firmom i nie są wykorzystywane w innym celu nie􏰀 opisanym powy􏰀żej.

3. Dane są zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.

Podczas wizyty w serwisie, system wykorzystywany przez Administratora danych automatycznie pobiera: adres IP u􏰀ytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera. System zapisuje w pamięci przeglądarki u􏰀ytkownika pliki – tzw. Cookies.

Cookies


Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie

poufności uż􏰀ytkownikom serwisu.

 

Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności uż􏰀ytkowników.

 

Niniejszy dokument nie mo􏰀że stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

 

W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach. Zapewniamy, że Agencja City dokłada wszelkich starań, aby zadbać o ochronę danych osobowych swoich Klientów. Pragniemy Państwa zapewnić, 􏰀e przetwarzane przez nas dane osobowe są w pełni bezpieczne.

bottom of page