top of page

Past Events

LIDERZY INNOWACYJNOŚCI: FORUM LIDERÓW PPP

Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno- prywatnym. Skuteczna implementacja modelu PPP


We wrześniu 2016r. w UOKiK odbyła się pierwsza edycja konferencji z cyklu „Jak osiągnąć sukces w PPP. Skuteczna implementacja modelu PPP" pod honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju, oraz patronatem merytorycznym Instytutu PPP. W konferencji wzięli udział znani eksperci, pracownicy naukowi, przedstawiciele prywatnych przedsiębiorstw mających doświadczenie w realizacji inwestycji w modelu PPP, kadra zarządzająca reprezentująca sektor publiczny oraz przedstawiciele administracji państwowej, między innymi Michał Piwowarczyk, zastępca Dyrektora Platformy PPP w Ministerstwie Rozwoju i Dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Józef Kiełbasa, realizujący pierwszy w Polsce rządowy projekt PPP. Organizatorzy otrzymali liczne podziękowania za przystępną, konkretną i atrakcyjną formę prezentacji zagadnień związanych z realizacją projektów w formule PPP.

Eksperci, którzy w formie prelekcji omówili teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji współpracy między sektorami, tj. Tomasz Korczyński, dr hab. Prof. Michał Kania, dr Piotr Bogdanowicz, dr Rafał Cieślak, podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną wynikającą z wieloletniej obserwacji tego rynku w Polsce, w zakresie m.in.: przygotowania projektów PPP, opracowania analiz ekonomiczno-finansowych, wyboru partnerów, oceny i podziały ryzyka, błędów w przygotowaniu inwestycji oraz ich skutków. Odnieśli się również do mitów i obaw, które wcześniej hamowały rozwój tego rynku w Polsce, wskazując na praktyczne korzyści i zalety wynikające z realizacji takich przedsięwzięć.

W swoim wystąpieniu mecenas Tomasz Korczyński – uznawany za jednego z czołowych ekspertów i praktyków w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego zachęcał do coraz powszechniejszego stosowania modelu PPP w finansowaniu inwestycji publicznych. – Ministerstwo Rozwoju przyjęło na siebie po Ministerstwie Gospodarki funkcję pomocy i koordynacji projektów PPP. Po dokonanym połączeniu mamy do czynienia z racjonalnym przyspieszeniem. Ten rok bez względu na to jak oceniamy zmiany polityczne jest istotny dla wskazania kierunku rozwoju PPP. Rząd realizuje swój pierwszy projekt w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Powinien jednak doprowadzić do przeprowadzenia kilku kolejnych projektów pilotażowych, żeby dać dobry przykład samorządom i przedsiębiorcom w realizacji publicznych inwestycji. To będzie jasny sygnał poparcia dla tej formuły.

Po raz pierwszy udało się kompleksowo podejść do aktywizacji rynku partnerstwa publiczno-prywatnego na szczeblu rządowym. Zaproponowane przez zespół i grupę ekspertów działających przy Ministerstwie Rozwoju rozwiązania organizacyjne, prawne i finansowe będą satysfakcjonujące dla zainteresowanych.

Partnerstwo publiczno - prywatne korzysta z dwóch ustaw proceduralnych – Prawa Zamówień Publicznych i ustawy o koncesjach na usługi i roboty budowlane. W ocenie prawników zbyt kazuistyczne przepisy PZP powinny być jednak dostosowane do wymagań rynku. Należy również stworzyć jednolitą ścieżkę orzeczniczą. Nowelizacja ustawy o PPP nad którą pracuje MR jest także pożądana. Do końca roku te propozycje w zakresie niezbędnym dla poprawy realizacji inwestycji mają być przyjęte.

- Jeśli to wszystko nad czym intensywnie pracowaliśmy od wielu miesięcy przełożone zostanie teraz na akty prawne i przychylną dla tego rynku politykę rządu, to perspektywy dla rozwoju PPP w Polsce będą bardzo dobre, przekonywał prof. dr bab. Michał Kania z Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik rektora ds. współpracy w ramach PPP.

Jest to rynek obiecujący, który już istnieje i może stać się motorem i kołem zamachowym dla gospodarki na najbliższe lata.

Druga edycja Konferencji PPP odbędzie się 22 marca 2017 roku.


Recent Posts
bottom of page