top of page
1638298034770.jpeg

Kamila Król (Skrzypkowska)

Prezes Zarządu

Telefon:

+48 888 770 651

Email:

Adres firmy:

ul. Stanisława Kostki Potockiego 2B,

Warszawa Wilanów

Adres rejestracyjny: Warszawa, ul. Inflancka 8

Biogram

Inicjatorka i organizatorka konferencji Forum Liderów PPP od 2016 roku, objętej na starcie patronatem honorowym Komisji Europejskiej i Premiera, z udziałem ministerstw, jednostek samorządowych i biznesu. Inicjatorka nagrody Europejskiego Lidera PPP, która w pierwszej edycji w 2023 roku przyznana została m. in. Senatorowi Adamowi Szejnfeldowi, Ministrowi Rozwoju w Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Gospodarki w latach 2007-09 oraz Senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, który pełnił funkcję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-19; oraz Prezesowi Banku Pekao S.A. Jerzemu Kwiecińskiemu. 

 

Inicjatorka i organizatorka Polskiego Kongresu Klimatycznego z udziałem wysokich rangą przedstawicieli zagranicznych instytucji, m.in. szefowej CINEA – europejskiej agencji ds. klimatu oraz szefa międzynarodowej agencji ratingowej, oceniającej między innymi sytuację gospodarczą Polski pod kątem ekonomicznym, Standard&Poors.

 

Organizuje wydarzenia międzynarodowe z wykorzystaniem tłumaczeń symultanicznych, organizowała eventy w Szwecji i we Włoszech.

 

Absolwentka MBA na szwedzkiej uczelni Uniwersytet Lineausza, Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Łazarskiego. Trzykrotnie obroniła tytuł Magisterski. Ukończyła kursy ekonomiczne na Uniwersytecie Cadi Ayyad w Marakeszu, kurs emarketingu na Uniwersytecie Linneausza oraz kurs Svenska for Invandrare w Kalmar.

 

Promotorka World Association of PPP Units and Professionals, z którym nawiązała współpracę w 2022 roku, rozpowszechniając wiedzą o tej organizacji w Polsce. W efekcie podjętych działań promocyjnych do organizacji dołączył Departament PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Obecnie współpracuje z UNECE ONZ w zakresie promocji ewaluacji projektów PPP pod kątem spełniania SDG’s poprzez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych EFIZ_eu.

W 2021 roku podczas World Urban Forum organizowanym w Katowicach przez ONZ (WUF-11 UN Habitat) uzyskała jako jedyna polska firma z sektora MŚP przestrzeń do organizacji panelu dyskusyjnego w ramach podstawowej sesji networkingowej oraz przestrzeń EXPO.

Kamila Król ekspert w zakresie marketingu ze specjalizacją w marketingu w branżach objętych zakazem reklamy, w tym produktów farmaceutycznych oraz sieci aptecznych, podmiotów medycznych i kancelarii prawnych.

 

Głównym obszarem specjalizacji zawodowej Kamili Król jest promocja inwestycji infrastrukturalnych.

 

W swojej pracy zawodowej związana jest również z promocją zdrowia publicznego, współpracując z NIZP-PZH oraz CMKP, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, licznymi placówkami medycznymi i sieciami aptecznymi i realizując programy z zakresu promocji zdrowia i wsparcia pacjenta. Autorka wielu kampanii medialnych związanych z ochroną zdrowia oraz producentka materiałów edukacyjnych dla pacjentów, realizowanych we współpracy z lekarzami i 

 

Absolwentka trzech kierunków studiów, w tym Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łazarskiego, Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA ze specjalizacją w Międzynarodowych Strategiach Marketingowych na Uniwersytecie Linneausza w Szwecji.

Biogram marketingowy

289244151_10166783972015717_8127262389934449428_n.jpeg

Najlepsze są najprostsze rozwiązania.

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.

bottom of page