Konferencje

Specjalizujemy się w organizacji konferencji biznesowych, tematycznych, naukowych, prasowych, z wykorzystaniem narzędzi takich jak dialog, debata, warsztaty i analiza case studies, a także organizacji spotkań networkingowych, szkoleń, śniadań i lunchy prasowych, sesji dialogu, eventów i kongresów.
Dostarczamy rozwiązań, które pomagają stworzyć skuteczną przewagę konkurencyjną dla firm w relacjach B2B. Współpracujemy ze studio graficznym, studio scenograficznym oraz dostawcami profesjonalnych rozwiązań wspierających komunikację wizualną na wydarzeniach branżowych. Nasze konferencje nie są jedynie wykładem na temat wybranego zagadnienia, ale tworzymy przestrzeń do nawiązania relacji między uczestnikami poprzez różnego rodzaju aktywności wywołujące debatę prowadzącą do identyfikacji najlepszych praktyk w określonym temacie.


Mamy doświadczenie w organizowaniu i obsłudze konferencji międzynarodowych z użyciem kabiny do tłumaczeń symultanicznych, udostępniamy laptopy z oprogramowaniem w języku ojczystym prelegenta, oraz dwujęzyczne materiały konferencyjne.


W zakresie organizacji konferencji prasowych współpracujemy z agencjami PR, jak również bezpośrednio z PAP oraz dziennikarzami i wydawcami prasy branżowej.


Organizujemy obsługę techniczną konferencji prasowych w typowych salach konferencyjnych, jak również niestandardowych przestrzeniach, takich jak postindustrialne hale loftowe lub kameralne prywatne apartamenty. Zapewniamy udostępnienie odpowiedniej ilości mikrofonów dla prowadzących i podgląd prezentowanego materiału.

Oprawa graficzna wydarzenia

 

obejmuje: projekt logo wydarzenia, projekt agendy, projekt banerow internetowych, projekt nadrukow na torby prezentowe, projekt rollupu, projekt dyplomów dla uczestników, projekt zaproszeń i projekt prezentacji.

 

Koszty wydruków i produkcji materiałów szacowane są na podstawie indywidualnego zamówienia, według specyfikacji i ilości.

#konferencja #konferencjawarszawa #konferencja online #konferencjewirtualne #organizowaniekonferencjionline #agencjamarketingowawarszawa #agencjawarszawa #agencjacity

KONFERENCJE, SPOTKANIA BIZNESOWE I SESJE NETWORKINGOWE

 • Oferujemy kompleksową organizację konferencji tematycznych (koncepcja, oprawa graficzna w tym strona www, projekt logo, treści komunikacji na stronę, pozyskiwanie patronów, partnerów, uczestników, nadzór nad realizacją, raport zdjęciowy i video) 

 • Organizujemy konferencje krok po kroku, posiadamy własny proces organizacji, 100% skuteczności

 • Wspieramy koncepcję (temat, tytuł, nazwa)

 • Powołujemy Radę Programową składającą się z ekspertów oraz organizujemy zebrania Rady

 • Projektujemy strukturę wydarzenia

 • Projektujemy stronę z rejestracją elektroniczną i materiały konferencyjne (notesy, banery, plakaty, gadżety, identyfikatory)

 • Zapewniamy prelegentów i konferansjera, moderatorów - pozyskujemy do współpracy dziennikarzy telewizyjnych

 • Wynajmujemy przestrzeń, aranżujemy ją i wyposażamy w multimedia 

 • Zapewniamy obsługę techniczną, logistyczną i serwis 

 • Organizujemy atrakcje wieczorne dla eventową (koncerty, degustacje win, wystąpienia, aktywności integracyjne)

 • Prowadzimy nadzór nad przebiegiem wydarzenia

 • Przygotowujemy kompleksowy szczegółowy raport 

 • Prowadzimy działania reklamowe i PR związane z wydarzeniem, tj. redagujemy treści zaproszeń, notek medialnych, zapowiedzi, podsumowań, organizujemy reklamę w odpowiednich mediach, przygotowujemy layout prezentacji i slajdy lub video na przerwę 

 • Realizujemy tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne we wsparciu czołowych firm tłumaczeniowych w Polsce

 • Dysponujemy szerokim portfolio przestrzeni eventowych, w tym sale konferencyjne i eleganckie biznesowe studia nagraniowe premium w biurowcach w centrum Warszawy

współpracujemy z

CASE STUDY: FESTIWAL WODY

Wydawca magazynu Liderzy Innowacyjności w Dzienniku Gazecie Prawnej zlecił nam organizację konferencji pt. Festiwal Wody. W momencie kiedy przyjmowaliśmy zlecenie do realizacji brief zawierał jedno zdanie, a w nim jedynie dwa elementy koncepcji: nazwa konferencji i uzasadnienie. Festiwal Wody. Dlaczego? Dlatego, że bez wody nie ma życia.

Celem organizacji wydarzenia było wzmocnienie relacji z partnerami i klientami Wydawcy, oraz wzmocnienie wizerunku eksperta.

Po zrobieniu reasearchu opracowaliśmy trzy konteksty, w których można ująć biznesowo zagadnienia związane z wodą:

1. branża wodociągowo- kanalizacyjna

2. zmiany klimatyczne, susza: zagospodarowanie wód opadowych, retencja, ochrona wód lądowych, nawadnianie

3. OZE i energia wodna

Utworzyliśmy stronę wydarzenia i logo, oraz opisy zagadnień merytorycznych. Do każdego z tematów wybraliśmy prelegentów, opracowaliśmy komunikację, promocję, rekrutację uczestników, grafiki, nawigację, materiały marketingowe, pozyskaliśmy sponsorów, oraz patronaty medialne i honorowe, w tym  Komisji Europejskiej i innych instytucji publicznych.

Zleceniodawca dodał kontekst naukowy i zaprosił do współpracy Polską Akademie Nauk oraz swoich klientów i partnerów do dyskusji. Wydawca sprawował w trakcie konferencji rolę gospodarza i moderatora. Konferencja była nieodpłatna. Pomimo tego, że druga edycja nie odbyła się, konferencja odbiła się szerokim echem w branżach związanych z zagospodarowaniem zasobów wodnych, o czym może świadczyć fakt, że długo otrzymywaliśmy od uczestników zapytania o następną konferencję o tej samej tematyce.

Konferencja Festiwal Wody

Kompleksowa organizacja konferencji dla wydawcy magazynu Liderzy Innowacyjności. Klient zwrócił się do nas z prośbą o organizację wydarzenia pod tytułem Festiwal Wody z udziałem Polskiej Akademii Nauk i branży wodociągowo - kanalizacyjnej. Organizator nie miał koncepcji merytorycznej w momencie zlecania organizacji wydarzenia. Zaproponowaliśmy szczegółowy zakres merytoryczny, tj. podział konferencji na trzy części związane z branżą wodną: moduł skierowany do jednostek samorządowych, dotyczący gospodarowania wodami opadowymi oraz zagospodarowaniem wody w mieście, który stał się ostatecznie modułem klimatycznym, oraz drugi moduł dotyczący innowacyjnych rozwiązań dla branży wodkan, trzeci energetyka wodna. Organizator dodał do tego czwarty moduł dotyczący oferty nauki dla branży związanych z wodą. Wybraliśmy Prelegentów i zawiązaliśmy z nimi umowy na wygłoszenie wystąpień, zapewniliśmy patronów medialnych, patronów honorowych, ułożyliśmy agendę, scenariusz wydarzenia, nawigację na terenie obiektu, zaprojektowaliśmy komunikację, wszystkie treści i oprawę graficzną, w tym logo, banery, agendę, stronę www. Zapewniliśmy obsługę cateringową, dodatkowych sponsorów. Obsługiwaliśmy biuro rejestracji uczestników, zapewniliśmy frekwencję poprzez skuteczną rekrutację. Zapewniliśmy obsługę recepcji, techniczną i cateringową. 

 

Zakres tematyczny 

I KONFERENCJI FESTIWAL WODY

 

Implementacja innowacyjnych rozwiązań, dotyczących racjonalnego zarządzaniem wodą, ma niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Można tego dokonać jedynie dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, integrującemu wiedzę naukową i inżynierską z działaniami w wielu dziedzinach uwzględniających procesy biologiczne, hydrologiczne, społeczne i gospodarcze. Aby upowszechniać i popularyzować te niezwykle ważne zagadnienia organizujemy konferencję FESTIWAL WODY, jako integralną część Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej.

Główne zagadnienia:

·      Zarządzanie zasobami wodnymi

·      Systemy zarządzania środowiskowego

·      Regulacje prawne

·      Innowacje w uzdatnianiu wody pitnej, zaawansowane procesy utleniania 

·      Efektywność energetyczna i odzyskiwanie energii ze ścieków

·      Zdecentralizowane systemy zbierania i oczyszczania ścieków

·      Obsługa i monitorowanie małych oczyszczalni

·      Zbieranie i wykorzystanie wody deszczowej

·      Case studies z krajów rozwiniętych technologicznie (renaturyzacja wód, elektrownie geotermalne, elektrownie wodne, systemy nawadniania gruntów rolnych, zagospodarowanie wód opadowych na przykładach)

Celem konferencji adresowanej do samorządów, przedsiębiorców i środowiska naukowego jest kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych, w tym racjonalnego gospodarowania wodą i poprawy jakości życia. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z gospodarką wodną.

Koncentrujemy się na wykorzystaniu olbrzymiego potencjału rozwiązań inspirowanych naturą w połączeniu z infrastrukturą inżynierską, przy wykorzystaniu nowatorskich technologii. Podczas konferencji przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki ochrony zasobów wody i środowiska oraz łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Wydarzenie kierowane jest do profesjonalistów związanych z branżą wodno- kanalizacyjną:

·      Kadry zarządzającej OPWiK, MPWiK

·      Decydentów jednostek samorządowych i administracji

·      Dostawców technologii, oprogramowania i systemów do zarządzania

·      Dostawców innowacyjnych rozwiązań, narzędzi i maszyn

·      Pozarządowych organizacji proekologicznych

·      Dostawców systemów inteligentnego gospodarowania wodą

·      Profesjonalistów związanych z branżą

 

Retencja wód opadowych w aglomeracjach miejskich

Aglomeracje miejskie charakteryzują się silnie przekształconym środowiskiem, co prowadzi w konsekwencji do zjawiska miejskiej wyspy ciepła, oraz zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenia bioróżnorodności oraz zanieczyszczenie i degradacja zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.  Procesy urbanizacyjne i redukcja terenów zieleni w miastach wpływają bardzo niekorzystnie na jakość życia mieszkańców. Miasta stają się przestrzenią „zabetonowaną” i uszczelnioną. Wskaźnik wielkości nieprzepuszczalnej powierzchni kształtuje się dla Polski na poziomie 100-150 m2/osobę, to jest trzykrotnie więcej niż Światowa Organizacji Zdrowia określa jako limit. Dodatkowo ryzyko podtopienia i powodzie miejskie dotyczą większości polskich miast, a zarządzanie wodami opadowymi jest obecnie głównym wyzwaniem w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu. Rozwiązaniem może być zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, które zapewni równowagę pomiędzy dopływem a odpływem wód opadowych. W praktyce oznacza to zagospodarowanie spływów z możliwością zatrzymania ich na miejscu opadu i oddanie tych wód do ekosystemu poprzez ich retencję, a następnie infiltrację do gruntu. Takie działanie nie tylko zmniejsza ilość odprowadzanych wód, ale też zmniejsza ich zanieczyszczenie, które potencjalnie dostaje się do nich w czasie transportu po zanieczyszczonych powierzchniach miasta. W konsekwencji skutkuje to odciążeniem systemów odwodnieniowych w miastach oraz redukcją stopnia zanieczyszczania wód w odbiornikach. 

(źródło: Katarzyna Wolańska, chronmyklimat.pl)

Panel Energetyka wodna (hydropower)

Celem panelu jest popularyzacja badań naukowych, rozwoju i innowacji w zakresie efektywności wodnej i gospodarki wodnej w celu stworzenia przyjaznego innowacjom ekosystemu publiczno- biznesowo- naukowego, w którym środowiska akademickie i przedsiębiorstwa mogą współpracować ze sobą w celu wykorzystania wspólnych synergii i możliwości, przekształcenia wiedzy i doświadczenia w innowacyjne produkty, usługi i umiejętności w sektorze wodnym.
Zużycie wody i wytwarzanie energii są nierozerwalnie związane. Konieczne jest wspólne działanie pomiędzy zainteresowanymi stronami z branży, aby zwiększyć efektywność wykorzystania energii wodnej i zoptymalizować związek dla przyszłych pokoleń, biorąc pod uwagę długoterminowe trendy, w tym wzrost populacji i zmiany klimatyczne.

Cele bloku tematycznego Hydroenergia:

·      Identyfikacja korzyści i pokonywanie barier dla wspólnych programów efektywności energetycznej wody

·      Omówienie skutecznych programów pilotażowych: zdobyte doświadczenia i przyszłe inicjatywy

·      Rozwijanie partnerstw między firmami z branży energetycznej i wodnymi

·      Uzyskanie i wykorzystanie wiarygodnych danych do oszacowania oszczędności wody i energii

·      Opracowywanie przepisów, norm i standardów, które optymalizują efektywność zużycia wody

·      Postęp technologiczny w zakresie zwiększania wydajności energii wodnej

·      Zrozumienie natury i znaczenia związku woda-energia

·      Obecne orzeczenia, trendy regulacyjne, normy i kodeksy mające wpływ na związek woda – energia

·      Kwestie gospodarcze dotyczące wdrażania ulepszonych programów efektywności

Do kogo kierowana jest tematyka bloku:

·      Kierownictwo firm z branży zrównoważonych źródeł energii, hydropower

·      Komercyjne i przemysłowe zarządzanie energią użytkowników końcowych

·      Regulatorzy wody i decydenci

·      Dostawcy i twórcy technologii wodnych

·      Specjaliści od zarządzania energią

·      Kierownicy projektów i przedsiębiorcy

·      Firmy energetyki odnawialnej

·      Badacze uniwersyteccy i liderzy myśli

·      Specjaliści ds. finansów i inwestycji

·      Instytucje naukowo- badawcze

OFERTA

50%

Nowa cena; 30 000 zł

 

Konferencja jest formą promocji B2B (business to business). Dla Klientów promujących swoje usługi lub produkty do innych podmiotów gospodarczych (np. producentów systemów informatycznych, producentów maszyn, dystrybutorów specjalistycznego sprzętu lub dostawców usług dla biznesu), organizujemy konferencje tematyczne, podczas których mają oni szansę zaprezentowania swojej oferty w otoczeniu profesjonalistów związanych z branżą do szerokiej publiczności będącej potencjalnymi klientami, decydentami lub grupą opiniotwórczą. 

Oferta dotyczy gotowego produktu konferencyjnego na dowolny temat.

Cena zawiera wynajem sali konferencyjnej w centrum Warszawy do 4 godzin, produkcję wydarzenia online, nagłośnienia, oświetlenia, aranżacja sali, obsługa techniczna, logo wydarzenia, opracowanie treści zaproszeń dla uczestników, opracowanie merytoryczne kontentu konferencji i na tej podstawie zaproszenie 4 prelegentów, obsługa konferencji przez moderatora, stałą asysta dedykowanego account managera, oraz pozyskanie 1 Patrona Honorowego i 3 Patronów Medialnych. 

 

MARKA WŁASNA: FORUM LIDERÓW PPP

CYKL KONFERENCJI BIZNESOWYCH w UOKIK
POD PATRONATEM MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

Forum Liderów PPP to najważniejsza konferencja cykliczna w obszarze partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce, realizowana od roku 2016 pod patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Ostatnia edycja odbyła się dnia 19 czerwca 2019 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział 120 osób. Tematem przewodnim konferencji była infrastruktura transportowa, w tym budowa dróg i autostrad oraz infrastruktury towarzyszącej (mostów, parkingów, elektromobilności) jak również budowa portów. Wydarzenie objęte zostało Patronem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Głównym Patronem Medialnym została Rzeczpospolita.

 

Wśród Prelegentów wystąpili: Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Dyrektor w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego. Stronę publiczną realizującą liczne projekty w modelu PPP reprezentowała Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wiceprezydent Miasta Sopotu i Dyrektor Marketingu Portu Gdynia. Wśród gości honorowych oraz panelistów pojawił się Prezydent Olsztyna oraz Prezes Egis Projects, Burmistrz Podkowy Leśnej, Dyrektor Lafarhe Holcim, Dyrektorzy PWC, Dyrektor AECOM, Starosta Bytowski, Starosta gostyński, Dyrektor NDI, Dyrektor Panek Carshaing, Dyrektor Gulermak oraz Mota Engil Central Europe. W konferencji wzięły udział największe światowe korporacje doradcze i kancelarie prawne oraz liczni przedstawiciele sektora publicznego. Patronem merytorycznym konferencji była pani Alina Sarnacka z Centrum PPP.

POZYSKANIE PRELEGENTÓW: SPECJALIŚCI I EKSPERCI W SWOICH DZIEDZINACH

1/2

Pharma

Dla sieci aptecznej Euro Apteka przygotowaliśmy szereg wydarzeń mających na celu integrację zespołu apteki z otoczeniem lekarskim, w którym dana apteka się znajduje. Ogromnym sukcesem okazały się spotkania integracyjne z lekarzami z przychodni, organizowane w formie lunchu w salach konferencyjnych w ich miejscu pracy. Lokalizacja umożliwiła maksymalizację frekwencji. Kierownictwo przychodni z własnej inicjatywy każdorazowo organizowało okienko między zmianami, co pozwalało lekarzom wziąć udział w spotkaniu bez obciążenia koniecznością szybkiego powrotu gabinetu.

 

W spotkaniu w każdej przychodni wzięło udział ponad 40 lekarzy. Gospodarzami byli pracownicy apteki. Dyskusja dotyczyła dostępności rotujących leków, cen, błędów w receptach i współpracy w zakresie ich korygowania bez odsyłania pacjenta z powrotem do kolejki do gabinetu, terapii zamiennikami, jak również kwestii nie związanych z farmacją.

Dla sieci Euro Apteka organizowaliśmy event w galerii handlowej Atrium Copernicus, Wyspa Zdrowia promujący nową markę suplementów diety Live Well. Stoisko w głównym ciągu, konsultacje psychodietetyczne i kierowanie ruchu do apteki. 

Konferencje medyczne

W ramach zamówienia publicznego zrealizowaliśmy dla NIZP-PZH we współpracy z Ministerstwem Zdrowia konferencje w ramach Narodowego programu Zdrowia. Kompleksowa organizacja konferencji obejmowała rekrutację ponad 100 uczestników, promocję wydarzenia, nawiązanie współpracy ze wskazanymi podmiotami, zatrudnienie prelegentów, wynajem i dostosowanie przestrzeni, projektowanie komunikacji, utworzenie strony internetowej z elektroniczną rejestracją uczestników, zapewnienie poczęstunku zgodnie z SIWZ, fotorelację i raport.

DOŚWIADCZENIE DUŻEJ AGENCJI +

SZCZEGÓLNA DBAŁOŚĆ O POTRZEBY KLIENTA CHARAKTERYSTYCZNA DLA MAŁEJ AGENCJI

Wszystkie usługi, jakich potrzebuje Twoja firma, realizowane są przez jeden podmiot. Zlecasz nam branding, projektowanie graficzne, tworzenie treści, contentu, działań promocyjnych, drukowanie, promocję online, tworzenie stron internetowych. Masz jedną dedykowaną firmę, która robi dla Ciebie wszystko.

Konferencje

Organizujemy kompleksowo konferencje, eventy online, webinaria, spotkania

Marki

Zarządzanie marką, retail marketing, new brand, brand identity, wsparcie sprzedaży

Social Media

Tworzenie contentu, video, zdjęć, treści, banerów, prowadzenie, reklama

PR

Współpraca z mediami, serwis prasowy, pisanie artykułów, publikacje, podcasty

B2B

PR i reklama kierowane do klientów biznesowych, pozyskiwanie  partnerów

Projektowanie

Projektujemy logotypy, komunikację, opakowania, banery

Marketing

Tworzymy strategie, kampanie 360, POSM, koncepcje, plany marketingowe

B2G

Współpraca z sektorem publicznym, administracją rządową i samorządową

Gadżety

Współpracujemy z włoskimi producentami wysokiej jakości gadżetów marketingowych

Reklama

Prowadzimy szerokie działania reklamowe w kanałach ATL, BTL i digital

Nauka

Współpraca ze środowiskiem naukowym, w tym Polską Akademią Nauk

Pharma

Wsparcie specjalistyczne, branża farmeceutyczna, apteczna i medyczna 

BIURO:

ul. Inflancka 8

Warszawa Śródmieście 

Biuro: 530 51 51 15

Manager: 888 770 651

manager@agencjacity.pl

biuro@agenciacity.pl

Agencja City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-189) przy ul. Inflanckiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000863810, podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP 5252839615, REGON 387323921

 • White Facebook Icon

© 2021 by agencjaCITY