top of page

Past Events

Forum Liderów PPP z udziałem amerykańskich ekspertów PPP

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnej konferencji Forum Liderów PPP online, która odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00 - 15:00. Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Marszalka Województwa Mazowieckiego.Tegoroczna edycja Forum Liderów PPP składa się z czterech paneli dyskusyjnych, obejmujących tematy dedykowane dla wszystkich interesariuszy projektów infrastrukturalnych. Zagadnienia zostały wskazane przez praktyków realizujących inwestycje w tej formule.


Zakres tematyczny pierwszej dyskusji obejmuje etap przedinwestycyjny, z uwzględnieniem oceny efektywności, która wskazywana jest przez samorządy jako pierwsza trudność na długiej drodze do zakończenia projektu. Dyskusja moderowana będzie przez mecenasa Tomasza Korczyńskiego, kierującego praktyką partnerstwa publiczno- prywatnego w kancelarii Dentons. Uczestnikami będą: Michał Piwowarczyk, zarządzający Departamentem PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Agnieszka Lizis nadzorująca Wydział Inwestycji i Projektów Partnerskich w Biurze Rozwoju Gospodarczego Miasta Warszawy, mecenas Tomasz Srokosz z firmy Andersen, dyrektor Maciej Żywno z Unibep i Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa.


Drugi panel będzie dotyczył zarządzania projektem na etapie operacyjnym, czyli w czasie kiedy partner prywatny utrzymuje infrastrukturę niezbędną do realizacji zadania publicznego lub nią zarządza zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie PPP. Podczas rozmowy uwzględnione będą elementy zarządzania wskazane przez NIK w wynikach kontroli z 2020 roku. Omówione zostaną zapisy umowy gwarantujące elastyczność w długim terminie, metody egzekwowania zapisów, zarządzanie zmianami, znaczenie umów bezpośrednich oraz zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej. Moderatorem panelu będzie Bartosz Mysiorski, przewodniczący Rady Programowej Forum Liderów PPP, Prezes Fundacji Centrum PPP. W rozmowie wezmą udział Maciej Kopański z funduszu inwestycyjnego Baltcap, Adrian Ziubiński z firmy Hochtief- największego niemieckiego przedsiębiorstwa budowlanego o zasięgu globalnym, Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud, Grzegorz Kaczorowski, Dyrektor Biura Inwestycji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz Marek Kuzaka, Prezes Zarządu firmy AMS.

Rozmowy ekspertów w trzecim panelu dyskusyjnym poświęcone będą bankowalności projektów i roli banku na etapie przygotowania i prowadzenia inwestycji. Omówione zostaną zasady oceniania przez bank projektów inwestycyjnych i korzyści ze współpracy z bankiem na etapie przygotowania i realizacji inwestycji. Eksperci wskazali również elastyczność w mechanizmach płatności i podejściu do wynagrodzenia partnera prywatnego jako istotny element debaty. Moderatorem dyskusji będzie Przemysław Szulfer z firmy Warbud, a uczestnikami Maciej Ziomek, Associate Partner i Lider Doradztwa w EY, Konrad Nowak, Prezes Zarządu w MPEC Olsztyn – inicjator największego zrealizowanego w `Polsce projektu PPP, Sławomir Listkiewicz Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego w Pekao SA, Anna Łopaciuk, Manager Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego w BGK oraz Arkadiusz Lewicki, Dyrektor w Związku Banków Polskich.


Podczas konferencji wystąpią też eksperci zagraniczni, w tym Fernanda Ruiz Nunez z Banku Światowego, która zaprezentuje wyniki raportu Benchmarking Infrastructure Development oraz David Baxter ze Światowego Stowarzyszenia PPP, który opowie o roli jaką będą pełnić projekty PPP w planach odbudowy gospodarek po pandemii, na przykładzie USA.


Ostatni panel będzie dyskusją interesariuszy o realizowanym aktualnie etapie projektu „krakowskiego szybkiego tramwaju”. Inwestycja ma być zrealizowana w 2024 roku. Umowę na realizację podpisało z Zakładem Dróg Miasta Krakowa konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu. Projekt związany z budową linii tramwajowej w Krakowie jest największym tego typu w Europie realizowanym w modelu PPP. Spłata zobowiązań finansowych ma być pokryta ze środków własnych miasta, wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego i środków unijnych z perspektywy 2021-27. W oparciu o krakowskie doświadczenia powstaną wytyczne do pozyskiwania finansowania takich przedsięwzięć w tym wariancie. W dyskusji weźmie udział Dyrektor ZDMK Marcin Hanczakowski, mecenas Jacek Kosiński i Łukasz Wypych z firmy Gulermak.Partnerami wydarzenia są firmy Hochtief, Gulermak, Baltcap, EY, Bank Pekao SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Andersen, Unibep, Warbud, AMS, Andersen i kancelaria Jacek Kosiński. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od roku 2016. W ubiegłym roku było najchętniej wybieraną konferencją o tej tematyce w Polsce, w której wzięło udział 400 osób.


o Udział online gratis. Warunkiem udziału online jest rejestracja na stronie www.forumliderowppp.pl

o Udział osobisty i networking z prelegentami jest możliwy po zakupie biletu

o Kontakt: Kamila Król konferencja@forumliderowppp.pl, tel. 888 770 651

Comments


Recent Posts
bottom of page